Priemyselné brány, ktoré sú bezpečné

Priemyselné brány

Priemyselné brány, ktoré sú bezpečné

Priemyselné priestory sú veľmi namáhanou stavbou a zaťažovaná je nielen podlaha, ale v prvom rade priemyselné brány. Denne sú zásobované novým tovarom a materiálom. Otvárajú sa niekoľkokrát za deň a musia spĺňať prísne normy a požiadavky. Pre pracovníkov, ktorí obsluhujú nehlučné priemyselné brány je však dôležité najmä to, aby boli spoľahlivé a bezpečné. Musia sa proste otvoriť, keď je to potrebné. Ich rozmery sú obrovské a tak slovo bezpečnosť je na prvom mieste. Už pri malom zaváhaní by sa mohol stať smrteľný úraz. Priemyselné brány sú vybavené technológiou najvyššej kvality. Začína to už pri použití materiálov. Kvalitné materiály sú použité na krídlo brány, aby nielen fungovali bezchybne, ale mali aj prípadné protihlukové a izolačné vlastnosti. Musia byť odolné voči poveternostným vplyvom a starostlivosť o ne musí byť minimálna. Vysokokvalitné materiály sa používajú i pri jednotlivých kovaniach, ktoré sú základom každej kvalitnej brány. Sú najnamáhanejšou časťou brány, keďže zabezpečujú jej otvorenie, zatvorenie, držia ju na mieste, prípadne poskytujú jej poskladanie sa do daného tvaru. Pri tomto type výrobku sa nesmie šetriť a musia sa dodržať všetky postupy, normy a požadované predpisy. Priemyselné brány sú  poháňané motorom, ktorý je tiež súčasťou bezpečného fungovania.