Liate podlahy a ich odolnosť

Liate podlahy

Liate podlahy a ich odolnosť

Podlahy sa vyrábajú z rôznych materiálov. Súčasná architektúra je veľmi ústretová voči netradičným riešeniam a použitiu netradičných materiálov. Medzi takéto určite patria aj liate podlahy. Tento výraz dokonale vystihuje spôsob, ktorým sa podlaha zhotovuje. Teda využíva sa nejaký materiál, ktorý je možné naliať na pripravenú plochu, kde sa následne zarovná a nechá sa zaschnúť. Tieto podlahy sa vyznačujú jednoduchou aplikáciou a tiež veľmi výraznými praktickými vlastnosťami. Sú veľmi odolné a práve preto sa využívajú v priestoroch, ktoré si vyžadujú práve túto vlastnosť. Liate podlahy sú súčasťou priemyselných objektov, kde je podlaha mimoriadne namáhanou plochou.

Ide predovšetkým o to, že sa tu pohybuje veľké množstvo osôb, veľkých strojov, premávajú sa tu vysokozdvižné vozíky, ale i iné dopravné prostriedky. Manipuluje sa tu s veľkými váhami materiálu a preto sa kladie veľký dôraz na kvalitu podlahy. Inak by mohlo dôjsť k tomu, že sa liata podlaha poškodí a tak vznikne riziko pre ľudí, ktorí tu pracujú a bude nutná oprava. Znamená to riziko a tiež náklady na opravu, ktoré sú veľmi nepríjemnou správou pre každého majiteľa. Liate podlahy však odolajú veľkým hmotnostiam a tiež sú odolné voči rôznym chemickým látkam ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, farby, oleje a podobne.